คลัสเตอร์งานบุญ สั่งปิดหมู่บ้าน ห้ามเข้า ออกพื้นที่

วันที่ 14 พ.ย.64 มีรายงานสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ยังไม่นิ่ง เนื่องจากยังพบผู้ติด CV-19 รายใหม่ทุกวัน โดยศูนย์ CV-19 โคราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา รายงานสถานการณ์การแพร่กระจายในพื้นที่

พบผู้ติด CV-19 รายใหม่อีก 123 ราย เป็นการติดกันเองในพื้นที่จังหวัด 116 ราย และติดมาจากนอกจังหวัดอีก 7 ราย ซึ่งทำให้ยอดผู้ติด CV-19 สะสมของจังหวัด อยู่ที่ 31,256 ราย ซึ่งรักษาหายแล้ว 29,296 ราย ยังรักษาอยู่ 1,722 ราย

แต่ทั้งนี้ เมื่อดูรายงานจาก ศบก.อำเภอ ในภาพรวมทั้งจังหวัด จะเห็นได้ว่า ยังมีรายงานผู้ติด CV-19 รายใหม่เข้ามาในคลัสเตอร์เก่าบางคลัสเตอร์ และขณะเดียวกัน ก็เกิดคลัสเตอร์ใหม่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะคลัสเตอร์งานบุญ โดยพบการแพร่กระจายของ CV-19 ออกไปหลายวง

ล่าสุด นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะประธานคณะกรรมการจังหวัดนครราชสีมา ลงนามในคำสั่งจังหวัดฯ ที่ 11156/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจาย

โดยพบว่า สถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 ในพื้นที่บ้านเก่านางเหริญ หมู่ที่ 5 ต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 5-11 พฤศจิกายน 2564 พบว่ามีผู้ติด CV-19 จำนวน 30 ราย

จากการสอบสวนพบว่า ผู้ติด CV-19 มีประวัติการสัมผัสกับประชาชนในหมู่บ้านจำนวนมาก ทำให้มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ต้องเฝ้าระวัง จำนวน 99 ราย และผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำอีก 53 ราย

จึงมีความจำเป็นต้องต้องควบคุมการแพร่กระจายให้ได้โดยเร็ว เนื่องจากเป็นกรณีมีความจำเป็นรีบด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างแรงแก่สาธารณชน หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

จึงมีคำสั่งให้ปิดพื้นที่บางส่วนของ บ้านเก่านางเหริญ หมู่ที่ 5 ต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ตามแผนที่แนบท้ายคำสั่ง ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 น. ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 น.

โดยห้ามผู้ใดเข้า-ออกจากพื้นที่ดังกล่าว เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุม และห้ามบุคคลในพื้นที่ควบคุมนี้ รวมตัวกันในพื้นที่สาธารณะ เว้นแต่ เป็นการรวมตัวตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุม หากฝ่าฝืน ถือเป็นความผิดตามมาตรา 51 และ 52 แห่งพระราชบัญญัติ พ.ศ.2558 จะต้องระวางโทษตามกฎหมาย

อย่างไรก็ตาม โคราช ห่วง คลัสเตอร์งานบุญ ติด CV-19 ไม่หยุด สั่งปิดหมู่บ้านเสี่ยง ห้ามเข้า-ออกพื้นที่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *