คลัสเตอร์ชนเผ่า สั่งปิด 2 หมู่บ้าน

วันที่ 12 พ.ย.64 มีรายงานว่า ในเขตพื้นที่ของ อ.ปง จ.พะเยา ได้เกิดสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 ขึ้นอีกระลอกโดยพบว่าเป็นคลัสเตอร์ใหญ่ของพี่น้องชนเผ่าม้งที่บ้าน สันติสุข ม.7 และบ้านขุนกำลัง ม.4 ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา

โดยรวมทั้ง 2 หมู่บ้านขณะนี้อยู่ที่ 84 ราย ซึ่งจากการสอบถามและการไล่ตรวจสอบพบว่าส่วนใหญ่มาจากงานทั้งสิ้น ซึ่งขณะนี้จากจังหวัดได้ออกหนังสือประกาศให้ปิดทั้ง 2 หมู่บ้านแล้วในขณะนี้

โดยเจ้าหน้าที่การแพทย์ของ รพ.ปง ออกตรวจเชิงรุกทั้ง 2 หมู่บ้าน ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ภายในหมู่บ้านเหล่านี้เป็นชาวเขาเผ่าม้งทั้งสิ้น โดยการตรวจเชิงรุกนี้ได้ประสานผู้นำชุมชนและ อสม.ภายในพื้นที่ให้ควบคุมชาวบ้านเข้ามารับการตรวจทั้งหมดด้วย และในขณะนี้ยังพบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ยังไม่มีใครรับวัคซีนป้องกัน CV-19 ทำให้การแพร่กระจายนั้นลามอย่างรวดเร็ว

ขณะที่ชาวบ้าน ที่บ้านหล่ายพัฒนา หมู่ 3 ต.อ่างทอง อ.เชียงคำ จ.พะเยา ได้เกิดเหตุการณ์ชาวบ้านเกือบ 20 คน ไม่สบายอย่างแรง เพราะได้รับประทานอาหารเข้าไป ทั้งนี้

หลังจากที่ทางหมู่บ้านได้ถูกสั่งปิดเนื่องจากพบการแพร่กระจายของ CV-19 ภายในหมู่บ้านกว่า 22 รายนั้น ทำให้ขาดแคลนอาหารและสิ่งของต่างๆ เป็นจำนวนมาก ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้เข้าช่วยเหลือในเรื่องอาหารทั้ง 3 มื้อ ในช่วงที่ชาวบ้านกักตัวอยู่

ภาพประกอบ

ภาพประกอบ

โดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้พบว่าเป็นข้าวห่อเป็นชุดที่มีหน่วยงานราชการนำเข้ามามอบให้ เมื่อแจกจ่ายในช่วงเช้าชาวบ้านส่วนใหญ่ก็รับประทานกันอย่างเอร็ดอร่อย แต่พอตกบ่ายชาวบ้านหลายคนเริ่มมีอาการวิงเวียนศีรษะ เจ้าหน้าที่ ร.พ.เชียงคำ

ภาพประกอบ

และเจ้าหน้าที่กู้ภัยสยามรวมใจจุดเชียงคำ ได้เข้ามารับตัวไปรักษา โดยชาวบ้านที่เข้ารับการรักษาภายใน ร.พ. นี้พบว่ามีอาการหนักถึง 5 คน ส่วนคนอื่นๆ ที่อาการไม่หนักมาก

ภาพประกอบ

อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกัน เพื่อลดการแพร่กระจายของ CV-19

Leave a Reply

Your email address will not be published.