ตรงสุด ความยาวของนิ้ว บอกนิสัย จุดแข็งจุดอ่อน ของเราได้ โดยที่เจ้าตัวยังไม่เคยรู้ คิดเห็นอย่างไรบ้าง…

ตรงสุด ความยาวของนิ้ว บอกนิสัย จุดแข็งจุดอ่อน ของเราได้ โดยที่เจ้าตัวยังไม่เคยรู้ คิดเห็นอย่างไรบ้าง…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *