“บัวขาว” จบป.เอก เป็นชาวนาแต่ได้เป็นถึงด็อกเตอร์

สำหรับนักมว ยชื่อดังขัวญใจชาวไทย อย่าง “บัวขาว บัญชาเมฆ” เรียกได้ว่า

เป็นคนที่มีความสามารถรอบด้าน นอกจากฝีมือด้านกีฬาแล้ว เรื่องการเรียนก็ไม่

ธรร มดา เพราะเจ้าตัวให้ความสำคัญ และเต็มที่กับการเรีย นมาตลอด ล่าสุด

เจ้าตัวได้เรียนจบ และได้ปริ ญญามาแล้วถึงสามใบ ด้วยอายุเพียงแค่สามสิบสี่ปี

เท่านั้น สร้า งความภาคภูมิใจให้กับค รอบครัว และกลายเป็นที่ชื่นชมของแฟนๆ

อย่างมาก โดยเจ้าตัวเล่าว่ากว่าจะประส บความสำเร็จนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ตัวเอง

ก็ได้พยายาม และเต็มที่กับทุกสิ่งที่ทำมาตลอด หลังจากนั้นก็ย้า ยไปตั้งค่ าย

มว ยที่ จ.เชียงใหม่ อยู่ท่ามกลางธรร มชา ติบนเนื้อที่กว่าหนึ่งร้อยไร่ แบ่งเป็น

ส่วนของค่า ย ร้านอาหาร และรีสอร์ท ส่วนที่พักของนักท่องเที่ยวนั้น มีทั้งหมด

สิบหลัง แถมยังมีร้านกาแฟ ที่แฟนๆ สามารถแวะเข้าไปถ่า ยรูปกับบรรยากาศ

สวยๆ ซึ่งรายล้อมไปด้วยภูเขา ทุ่ งนา และไร่สวน ด้วยอยู่ท่ามกลางธรร มชา ติ

ทำให้บรรยากาศดีสุดๆไปเลย เหมาะกับการมาพักผ่อนกับคร อบครัวในวันหยุด

มากๆ แถมยังได้เรียนรู้ความเป็นอยู่ของชาวบ้าน และการใช้ชีวิตที่พอเพียง

นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังสามารถนำผัก และไข ที่ได้จากฟาร์มมาทำอาหารเอง

ได้อีกด้วย เรียกได้ว่าชีวิตตอนนี้ของเขาประส บความสำเร็จไม่น้อยเลยทีเดียว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *