‘ป้าจิ๊ อัจฉราพรรณ’ ทิ้ งชีวิ ตหรูไปอยู่กลางป่าคอยช่วยเหลือชาวบ้าน

‘ป้าจิ๊ อัจฉราพรรณ’ ทิ้ งชีวิ ตหรูไปอยู่กลางป่าคอยช่วยเหลือชาวบ้าน

‘ป้าจิ๊ อัจฉราพรรณ’ ทิ้ งชีวิ ตหรูไปอยู่กลางป่าคอยช่วยเหลือชาวบ้าน

เป็นดารารุ่นใหญ่อีกคนหนึ่งที่หายหน้าหายต าออกจากจอทีวี ไปนานมาก

วันนี้เราจะพาทุกคนไปดูบ้านที่บอกเลยว่าร่มรื่นน่าอยู่มากตามดาราวันนี้พาบุกไปชมบ้าน

ดารารุ่นใหญ่ อย่ าง ป้าจิ๊ อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ เจ้าของร างวัลจากผลงานการแสดงมากมาย

อาทิ ร างวัลพระสุรัสวดี, ร างวัลภาพยนตร์แห่งช าติ สุพรรณหงส์, ร า งวัลโทรทัศน์ทองคำ

และร างวัลเมขลาซึ่งบ้านสวนหลังนี้ ตั้งอยู่ในอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม บรรย ากาศ

รายรอบบ้านเย็นสบาย เป็นเรือนไม้สั กทั้งหลังมีสวนอันร่มรื่นและบ่อน้ำอยู่รอบๆ

มองดูแล้วคล้ายรีสอร์ทมากกว่าบ้านพัก สิ่งที่ไม่ธรรมดานั่นก็คือ ป้าจิ๊ได้ออกแบบให้บ้านหลังนี้

ส อ ดคล้องกับหลักการออกแบบทางสถาปัตยก ร ร มในเรื่องทิ ศทางลม การเปิดช่องแสง

เพื่อรับลมจากภายนอกและยังมีการออกแบบให้มีการเคลื่อนย้ ายเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ

ได้อย่ างง่ายดายอีกด้วย นอกจากนี้ยังเปิดเอาไว้ต้อนรับเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆผู้ที่สนใจในการปฏิบัติธรรมอีกด้วย

ดูแล้ว ป้าจิ๊ อัจฉราพรรณ ถึงจะอายุมากแล้วแต่แลดูคุณป้า ยังดูแข็งแ ร งและสุ ขภาพดีอย่ างมากทีเดียว

อาจจะเป็นเพราะการดูแลตัวเองและยังมีบ้านที่น่าอยู่แบบนี้แน่เลย เราจะพาทุกคนไปพบกับอีกหนึ่งพื้นที่

แห่งความสง บของป้าจิ๊ก็คือบ้านสวนที่อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เป็นเรือนไทยหลังค าสูง

ออกแบบสไตล์โมเดิร์นเอเซียน ซึ่งภายในออกแบบและเน้นการตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้

เลือกใช้ของตกแต่งจากวัสดุธรรมช าติเป็นหลัก ห้องนอน ห้องพระ ห้องรับแขก ห้องครัวล้วน

แสดงถึงความอบอุ่นซึ่งเป็นที่ดินแปลงสุดท้ายพอดี จากที่เคยเป็นทุ่งโ ล่ ง ป้าจิ๊เริ่มปลูกต้นไม้ไปพร้อมๆ

กับสร้างบ้าน โดยตั้งใจให้เป็นบ้านไม้แบบหมู่เรือนไทยโบราณที่ทุกอย่ างแยกส่วนจากกัน

ไม่ว่าจะเป็นห้องนอน ห้องครัว หรือห้องน้ำ เพื่อให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ลักษณะของบ้าน

และการอยู่อาศัยของคนสมัยก่อนรวมถึงการเข้าไม้ของเรือนแบบโบราณ บ้านสวนแวดล้อมด้วยหมู่เรือนไม้

ต้นไม้และสระน้ำ ซึ่งงดงามด้วยด อ กบั ว ทุกครั้งที่มาบ้านหลังนี้ ป้าจิ๊ อัจฉราพรรณ

ถึงจะอายุมากแล้วแต่แลดูคุณป้า ยังดูแข็งแ ร งและสุ ขภาพดีอย่ างมากที่เดียวอาจจะเป็นเพราะ

การดูแลตัวเองและยังมีบ้านที่น่าอยู่แบบนี้แน่เลย

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.