‘มิน พีชญ า’ประกาศเ ลิก’ไ ฮโซโอ๊ต’

มิน พีชญ า  ประกาศเ ลิกฟ้าผ่ า  ไ ฮโซโอ๊ต พิทักษ์  หนุ่มนักวางแ ผนทางการเ งิน

เป็นอีกคนที่มากความสามาsถสำหรับ มิน พีชญ า วัฒนามนตรี ดารานักแสดงและนางแบบช าวไทยที่มีชื่อเสียง

สังกั ดสถานีโทรทัศน์สีก องทั พบก ช่อง7 เเละเมื่อต้นปีที่ผ่านมา ก็ทำเอาอิจฉ าต าร้ อนทั้งโ ซเ ชียลเมื่อแฟนหนุ่ม ไ ฮโซโอ๊ต พิทักษ์-มิน พีชญ า

นั่งเรือห รูสวีทหวาน ต้อนรับเทศก าลวาเ ลนไ ทน์ โดยง านนี้ สาว มินพีชญ า ก็ได้โwสต์ระบุข้อความว่า วาเ ลนไ ทล์

เเละล่ าสุด ต้องบอกว่าเป็นข่ าวที่น่าเ สียดายเมื่อล่ าสุด นางเอกสาว มิน พีชญ า  ประกาศเ ลิกฟ้าผ่ า ไ ฮโซโอ๊ต

หนุ่มนักวางแ ผนทางการเ งิน ปิดฉ ากรัก 5 ปี โดย มิน พีชญ า ก็ได้กล่ าวว่า สาเ หตุคือไปต่อกันไม่ได้ ไม่เ กี่ยวมีเรื่องทะเล าะหรือผิ ดใจ

เป็นการพูดคุย2ฝ่ ายยุ ติสถานะแฟนแต่เป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน พย าย ามปรั บจูนกันมาหลายครั้งแล้ว ยังติ ดต่อฝ่ ายชายอยู่บ้างเพราะยัง

มีงานค้ างค าที่ต้องทำด้วยกันอยู่ ไ ร้โอกาศรีเ ทิร์นกันแล้ว รับทำใจย ากแต่ก็พย าย ามอยูกับครอบครัว พี่ชายพาออกไปกินข้าว

และอยู่กับเพื่อนเพื่อเ ยียวย าจิ ตใจ ไม่เ สียดายเวลา5ปีที่ผ่านมาเพราะหากฝื นกันไปต่อแล้วต้องเ ลิกคงเ สียดายเวลากว่า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *