ลามไม่หยุด คลัสเตอร์ใหม่ ติดเชื้อแล้ว 119 ราย กลุ่มเสี่ยงเพียบ

เมื่อวันที่ที่ 4 พฤศจิกายน 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก

ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นำคณะผู้จัดทำหนังสือ เฉลิมราชพัสตรา เฝ้าฯ น้อมเกล้าฯ ถวายหนังสือ เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย

ในการนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมแบบไทยจิตรลดา

ผ้าไหมยกดอกลำพูน ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี สีน้ำเงินคราม

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงมีพระกรุณาธิคุณพระราชทานแบบลายผ้าแก่ช่างทอผ้า

ชื่อลาย ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ สื่อความหมายถึง การส่งมอบความรัก

และความสุขให้แก่ชาวไทยทุกคน และพระราชทานพระอนุญาตให้กลุ่มทอผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค นำมาสร้างสรรค์ผลงาน

ขอบคุณที่มาจาก Her Majesty Queen Suthida Fanpage

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *