เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จแทนพระองค์ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายรัชกาลที่ 6

เมื่อเวลา 17.20 น. วันที่ 25 พฤศจิกายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์

ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ หอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ

โดยมีนายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย และคณะกรรมการอำนวยการวชิราวุธวิทยาลัย เฝ้ารับเสด็จ

การนี้ เสด็จขึ้นลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

และพวงมาลาส่วนพระองค์ แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ ทรงกราบ

จากนั้นประทับรถยนตร์พระที่นั่ง เสด็จไปยังหอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย ทรงฉลองพระองค์ครุยวชิราวุธวิทยาลัย เสด็จไปยังห้องพิธี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูป ภปร. ทรงกราบ ผู้แทนนักเรียนเข้าเฝ้าถวายสูจิบัตร

นักเรียนเป่าแตรนำเพลง มหาวชิราวุธราชสดุดี ทรงยืน นักเรียนร้องเพลง มหาวชิราวุธราชสดุดี สรรเสริญพระเกียรติคุณ เปิดพระวิสูตร จากนั้นเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงกราบ

โอกาสนี้ นักเรียนสวด วชิราวุธานุสรณคาถา ของสุชีโว ภิกขุ รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม ทรงศีล พระเทพกิตติเวที เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ถวายพระธรรมเทศนากัณฑ์หนึ่ง

จบ เสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสวดธรรมคาถา พระสงฆ์ 4 รูป สวดธรรมคาถา จบ เสด็จไปทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์

ต่อจากนั้น เสด็จไปยังห้องสดับปกรณ์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะที่หน้าพระบรมรูปฯ ทรงกราบ เจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยง เสด็จไปทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์สดับปกรณ์ ประทับพระเก้าอี้ พระสงฆ์สดับปกรณ์

ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก เสด็จไปยังห้องพิธี ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีบท “พระสุบิน” ปิดพระวิสูตร เสด็จไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ เสด็จกลับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *